De status van uilen in Reusel-de Mierden

Jonge steenuilen
Jonge steenuilen (Foto: )

In de zeventiger jaren was de uilenpopulatie in Nederland zorgwekkend. Veel uilensoorten kwamen op de rode lijst, waaronder de kerkuil en de steenuil.

Reusel-de Mierden - Voor de kerkuil bestaat achtennegentig procent van het voedsel uit muizen. Deze muizen gedijen vooral in ruige akkerlanden en in boomwallen. Ook zijn veel oude gebouwen zoals schuren en stallen afgebroken of zo goed geïsoleerd dat de uilen geen broedgelegenheid meer hebben. Dit geldt ook voor de steenuil die graag nestelt in holle bomen, vooral in hoogstamvruchtbomen en knotwilgen.

Sinds 3 jaar beschermt Natuur en (weide)vogel vereniging Reusel-de Mierden de uilen en torenvalken. In deze gemeente hangen er ruim 100 nestkasten hangen. Dit zijn speciale nestkasten voor iedere soort verschillend. Bijvoorbeeld een kerkuil zal niet in de kast van een steenuil of bosuil gaan. De nestkasten staan bij Natuur en weide(vogel)vereniging Reusel-de Mierden geregistreerd en worden door hen in het voorjaar gecontroleerd. Als er jongen in zitten worden ze geringd en alle gegevens worden geregistreerd en doorgestuurd naar het Brabants Landschap. Op dit moment zijn er in Reusel-de Mierden ongeveer 140 jongen uilen en torenvalken in diverse kasten. Meer informatie is te verkrijgen via de vereniging: info@weidevogels.nl of kijk op onderstaande website

https://weidevogelvereniging.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden