De Kempengemeenten nemen hun rol in het sluiten van de kringlopen serieus.
De Kempengemeenten nemen hun rol in het sluiten van de kringlopen serieus. (Foto: )

Op weg naar een circulaire economie

Van de redactie

Kempengemeenten werken samen

Kempengemeenten willen meer grondstoffen uit huishoudelijk afval gaan halen. Hiervoor hebben de gemeenteraden van de vijf Kempengemeenten de Kadernota Grondstoffen vastgesteld.

De Kempen - Hierin staan de doelstellingen en de koers van de samenwerkende Kempengemeenten als het gaat om afval, of liever gezegd: om grondstoffen. Huishoudens in De Kempen produceren sinds de invoer van 'diftar' en de gescheiden inzameling van PMD in 2014 aanzienlijk minder restafval. Mensen scheiden vaker hun afval. Toch belanden er nog veel herbruikbare producten en grondstoffen bij het restafval, waar het verbrand wordt. Zo gaan er grondstoffen verloren. De Kempengemeenten nemen hun rol in het sluiten van de kringlopen serieus en hebben in de Kadernota Grondstoffen gezamenlijk het doel gesteld om op weg te gaan naar de circulaire economie. In deze 'kringloop economie' behouden grondstoffen hun waarde en worden materialen opnieuw gebruikt. Waarom? We verbruiken met z'n allen nog steeds ontzettend veel grondstoffen. Als we producten kopen, denken we er niet altijd over na wat er met de voorwerpen gebeurt wanneer we ze weer wegdoen. Bij de productie van al dat verpakkingsmateriaal, die éénseizoensproducten, stapels kleding en gebruiksartikelen wordt bovendien nog te weinig gebruik gemaakt van gerecycled materiaal. Op die manier worden grondstoffen uitgeput en het land, de oceanen en de lucht vervuild. Dat kan anders. Veel van wat geproduceerd wordt, kan weer teruggebracht worden tot grondstoffen; tot nieuwe materialen waar producten mee gemaakt kunnen worden. Hiervoor willen de Kempengemeenten het inzamelen van recyclebare grondstoffen zo makkelijk mogelijk maken. Door 'slimmer' in te gaan zamelen, blijven grondstoffen behouden voor recycling en de productie van nieuwe goederen. Hierbij wordt rekening gehouden met de kosten en de gewenste opbrengsten voor het milieu. Daarbij is het belangrijk dat het voor alle betrokken partijen haalbaar en zinvol is om zo veel mogelijk gescheiden aan te leveren en in te nemen. Er is een enquête ontwikkeld om onderzoek te doen naar de behoeften van inwoners op het gebied van afvalinzameling. Zo geven inwoners richting aan de doorontwikkeling van het beleid. Uiteindelijk willen de Kempengemeenten zich gaan richten op 'grondstoffen' en minder spreken van 'afval'. De gemeenten willen inwoners, ondernemers en stichtingen actief betrekken, inspireren en informeren over de circulaire economie, zodat men weet waarom er iets van hen gevraagd wordt en waarom de gemeenten doen wat ze doen. De Kempen moet zo een plek worden waar de circulaire economie daadwerkelijk tot leven komt, en dat op z'n Kempisch: met boerenverstand en met elkaar.

Meer berichten