Het is een geschikte tijd om de akkers te bewonderen..
Het is een geschikte tijd om de akkers te bewonderen.. (Foto: )

Vogelwerkgroep zet zich in voor vogelakkers in de Kempen

In samenwerking met de gemeenten Eersel, Bladel en Veldhoven heeft Vogelwerkgroep De Kempen een aantal gemeentekavels ingezaaid met granen en zaden om de akkervogels te helpen.

De Kempen - Akkervogels hebben het erg moeilijk in het agrarisch gebied dat voor het grootste gedeelte bestaat uit mais en Engels raaigras. Deze gewassen trekken weinig insecten en verschaffen de wintervogels niet veel voedsel. Met dit project hopen de gemeentes en Vogelwerkgroep De Kempen hier wat verandering in aan te brengen. Uiteraard moeten de boeren met hun akkers en graslanden de kost verdienen. Maar een deel van de gemeentegronden kan wel worden aangewend om de omgeving voor akkervogels weer wat aantrekkelijker te maken. Drie jaar geleden zijn de gemeente Eersel en Vogelwerkgroep De Kempen gestart met dit project. De Vogelwerkgroep heeft tellingen uitgevoerd op kavels die als vogelakker zijn ingezaaid en die vergeleken met conventioneel verpachte kavels. Het verschil was enorm. De vogelakkers trekken enorme hoeveelheden vogels aan, vooral in de winter. Deze resultaten zijn voor de gemeentes Bladel en Veldhoven aanleiding geweest om ook in dit project te stappen. De Vogelwerkgroep hoopt dat nog meer gemeentes zich gaan aansluiten zodat de vogelakkers niet slechts wat 'postzegeltje'" zijn in het wat monotone agrarisch landschap, maar dat de vogelakkers wat meer body krijgen zodat de kans op de terugkeer van verdwenen akkervogels als broedvogel ook groter wordt. De meeste vogelakkers bestaan uit twee delen. Een deel is een graanmengsel met daartussen akkerbloemen en zonnebloemen. Het andere deel bestaat uit bladrammenas wat ook veel voedzame zaden oplevert voor de vogels. Voor de mensen die nu vakantie hebben is het een mooie gelegenheid om de vogelakkers eens te bezoeken. Momenteel liggen de vogelakkers er fantastisch mooi bij en zijn goed bereikbaar. De bloeiende bloemen trekken heel veel vlinders en andere insecten aan die nu te bewonderen zijn. De ligging van de akkers in de verschillende gemeentes is te vinden op de website van Vogelwerkgroep De Kempen (vwgdekempen.nl)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden