Geïnteresseerd in de resultaten en wilt u erover meepraten? Kijk op www.kempenbranie.nl
Geïnteresseerd in de resultaten en wilt u erover meepraten? Kijk op www.kempenbranie.nl (Foto: )

IJslandse aanpak in de Kempen

Van de redactie

'Kempenbranie' van start

De Kempengemeenten werken samen aan een nieuwe aanpak om problemen bij jongeren te voorkomen. Maandag 2 september gaven de vier wethouders van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden officieel het startsein van de campagne 'Kempenbranie'.

De Kempen - In de aanpak van Kempenbranie ligt de focus op het veranderen van de omgeving waarin de jeugd opgroeit. Per saldo wordt ingezet in op een positief jeugdbeleid. De 'nieuwe' aanpak komt uit IJsland en is daar 20 jaar geleden ontwikkeld toen IJslandse jongeren de grootste verbruikers waren op het gebied van alcohol, sigaretten en drugs in heel Europa. Succes is gebleken. De IJslandse jongeren gebruiken anno 2019 het minst van alle jongeren in Europa. Daarbij is ook pestgedrag op de IJslandse scholen afgenomen, diefstalcijfers zijn omlaag gegaan, sportdeelname is flink gestegen net als de deelname aan (vrijwilligers)werk. De basis voor de aanpak is een jaarlijkse vragenlijst onder alle 15/16 jarigen waarmee de beschermende en risicofactoren in de leefomgeving van kinderen/jongeren in beeld worden gebracht. Denk hierbij aan de rol van ouders, familie en vrienden, school en vrijetijdsbesteding. In de Kempen is de vragenlijst dit najaar afgenomen in alle vierde klassen van het Pius X en het Rythovius college. Hiermee is een actueel beeld geschetst van het middelengebruik onder de jeugd en inzicht in de leefstijl, psychische gezondheid, beschermende en risicofactoren die hierbij een rol spelen. Uit de eerste analyse is het volgende als meest opvallend naar voren gekomen: Alcoholgebruik onder jongeren is erg hoog en er wordt al op erg jonge leeftijd met het drinken van alcohol begonnen. Ook het gebruik van slaappillen, kalmeringsmiddelen, lachgas en cannabis onder jongeren is vrij hoog. Jongeren ervaren veel ouderlijke steun en monitoring van hun ouders en brengen ook relatief veel tijd met hen door. In relatie tot het alcoholgebruik kan dit betekenen dat ouders dit accepteren of niet goed in staat zijn om grenzen te stellen of hiertegen actie te ondernemen. Dit vraagt om het versterken van de onderlinge communicatie en samenwerking tussen ouders om middelengebruik tegen te gaan. Een kleine 10% van de jongeren geeft aan niet lekker in z'n vel te zitten. Samen met de scholen willen de gemeenten proberen om dit percentage naar beneden te krijgen. Onder de naam 'Kempenbranie' zullen de resultaten de komende tijd worden gedeeld met ouders, het onderwijs maar ook verenigingen en overige organisaties. Daartoe is de website www.kempenbranie.nl gelanceerd en worden diverse bijeenkomsten georganiseerd. Eind 2020 wordt opnieuw een vragenlijst afgenomen onder de leerlingen die dan in de vierde klas zitten. En op basis daarvan worden nieuwe acties afspraken gemaakt met alle betrokkenen. Voor een positieve toekomst van de jeugd.

Meer berichten