Rerste Amerikaanse verkenningsvoertuig dat via de Postelseweg  Eersel binnenkomt.
Rerste Amerikaanse verkenningsvoertuig dat via de Postelseweg Eersel binnenkomt. (Foto: )

Het lot van de gebroeders Hoeks

Van de redactie

Boek over Eersel in oorlogstijd

Rond eind oktober verschijnt een boek over Eersel in de oorlog onder de titel: Het lot van de gebroeders Hoeks /Eersel tijdens de bezetting 1940-1944. Het is een uitgave van de Heemkundige Studiekring De Acht Zaligheden in Eersel. Auteur is gepensioneerd journalist Jasper van der Schoot.

EERSEL -De geschiedenis van Eersel tijdens de bezetting is gebaseerd op grondig historisch onderzoek waarbij waarheidsvinding centraal stond. Tot nu toe bekende maar vooral talrijke onbekende feiten vormen samen een boeiend en vaak onthullend tijdsbeeld van wat er in het dorp speelde.

Janus en Jan Hoeks

Het eerste deel van het boek is geheel gewijd aan het lot van de twee gebroeders Janus en Jan Hoeks die in kamp Vught geëxecuteerd werden omdat zij onderduikers verborgen hielden op hun boerderij. Eén van hen was een verzetsman die naarstig werd gezocht door de Sicherheitsdienst.

Ruim een maand voor de bevrijding werden Janus en Jan terechtgesteld in het concentratiekamp Vught. De gebroeders Hoeks pachtten een boerderij van de Abdij van Postel. Recent onderzoek heeft de opvatting gestaafd dat hun hardnekkig zwijgen veel onheil heeft voorkomen, zowel in Eersel als in Postel.

Dit drama was het sluitstuk van de Tweede Wereldoorlog in dit dorp waar geen schot had geklonken en geen ruit had gerinkeld. Het lot dat de gebroeders Hoeks trof, is een bizarre en tragische oorlogsgebeurtenis waarvan de reconstructie na 75 jaar veel onbekende en onthullende feiten aan het licht heeft gebracht. Wie was de onderduiker die hoog op de lijst van de Gestapo stond en waarom kon hij op tijd het vege lijf redden? Hoe kon het gebeuren dat de verloofde van de onderduiker in dit drama verzeild raakte?
Door grondig onderzoek kon deze geschiedenis stap voor stap worden ontrafeld aan de hand van de - in de jaren tachtig opgetekende - verklaringen van enkele ooggetuigen en nabestaanden maar ook dankzij het pas vorig jaar tevoorschijn gekomen verslag uit 1944 van verzetsman Piet van Woerkum. Zijn relaas gaf veel handvatten voor vergaand historisch 'graafwerk'.
Het tweede deel van dit boek gaat over de manier waarop Eersel de oorlog doorkwam onder het bestuur van een Duitsgezinde burgemeester en een door vele inwoners gewantrouwde wachtmeester. Er wordt veel aandacht besteed aan personen die in bezettingstijd een grote rol hebben gespeeld. Vele inwoners en honderden onderduikers zaten 'gevangen' in de wurggreep van de angst. Tot verbijstering bleek dat er enkele Joodse kinderen, in het geheim liefderijk opgenomen in de omvangrijke kinderschare van het Sint Jacobusklooster, niet veilig bleken te zijn voor het Duitse bewind. Ook hier de vraag: hoe kon dit gebeuren?

Exemplaren van dit boek kunnen vrijblijvend gereserveerd worden:

info@hskdeachtzaligheden.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden