Foto: Ger Cremers

Fon Sanders ontvangt De Bouwman

Zondag 1 september jheeft Fon Sanders de Riethovense onderscheiding 'De Bouwman' ontvangen. Aan het begin van de kioskbruch op de Brouwerswei nam Math Stultiens, voorzitter van de Kernraad, het woord en nodigde burgemeester Arinda Callewaert en Driek van de Vondervoort uit om op het podium te komen. Hij gaf aan dat er wel iets belangrijkst te gebeuren stond als twee voor het dorp zo bekende personen naar voren werden gevraagd. De voorzitter vroeg vervolgens Fon Sanders om ook op het podium te komen. Als eerste kreeg Arinda Callewaert het woord en zij complimenteerde de dorpsgemeenschap met weer zo'n sfeervolle activiteit als de kioskbrunch. Deze kioskbrunch is in het leven geroepen nadat de kiosk volledig gerenoveerd was door een aantal vrijwilligers uit het dorp. Een van de initiatiefnemers van deze brunch was de toenmalige voorzitter van de Kernraad Fon Sanders. Nadat de burgemeester de hoop had uitgesproken dat Riethoven als gemeenschap initiatieven zou blijven ontwikkelen om de leefbaarheid te behouden of zelfs te verhogen gaf zij het woord aan Driek van der Vondervoort. Driek vertelde dat hij door de Kernraad was uitgenodigd om De Bouwman aan Fon uit te reiken. Als warm pleitbezorger van initiatieven in kleine kernen en mede oprichter van vereniging Klein Kernen Noord Brabant noemde hij op welke initiatieven in de dorpsgemeenschap door Fon geïnitieerd dan wel opgezet waren. Deze initiatieven bestrijken een tijd vanaf zijn komst als inwoner van Riethoven in de zeventiger jaren tot heden ten dage. Hij vond het dan ook niet gek dat de Kernraad had ingestemd met de aanvraag om deze onderscheiding aan Fon uit te reiken. Fon was blij verrast het beeldje van De Bouwman te mogen ontvangen en nadat de voorzitter van de Kernraad de bijbehorende oorkonde had uitgereikt en de echtgenote van Fon een bos bloemen had aangeboden, kon Fon terug naar familie en vrienden waarvan hij nu begreep waarom zij op deze brunch aanwezig waren.

Meer berichten