Kijk voor meer informatie op www.hetkop.nl/bedrijventerreinen
Kijk voor meer informatie op www.hetkop.nl/bedrijventerreinen (Foto: )

Kempengemeenten maken er werk van

Van de redactie

Investering in bedrijventerreinen

De Kempen staat in de top 3 van snelst groeiende economische regio's van Nederland. Bedrijventerreinen zijn de motor van deze groei. Er komen veel ontwikkelingen op die terreinen af. Denk aan circulaire economie, robotisering, slimmere productieprocessen, efficiëntere logistieke bewegingen en duurzaamheids- en klimaatdoelen.

De Kempen - Een gezonde bedrijventerreinenmarkt met voldoende kwalitatief aanbod voor de juiste doelgroep is van belang. In de Kempen zijn er echter ook een aantal verouderde bedrijventerreinen en het aanbod van nieuwe bouwkavels neemt af. Daarom hebben de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden samen met het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) besloten een visie op te stellen voor de Kempische bedrijventerreinen en afspraken te maken over deze terreinen. Inclusief een concrete werkagenda met acties die per terrein nodig zijn om de toekomstbestendigheid te borgen. Hiervoor is advies- en onderzoeksbureau Stec Groep ingeschakeld. Ondernemers en vastgoedeigenaren hebben een belangrijke rol om er samen voor te zorgen dat de terreinen toekomstbestendig zijn.

Om te zorgen voor draagvlak voor de visie en werkagenda's worden ondernemers uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe visie en werkagenda's. Deze ondernemers weten het best wat er op terreinen speelt, waar de toekomstige behoefte ligt en welke inzet van alle betrokkenen nodig is. Er is een marktpeiling in de vorm van een enquête uitgezet bij Kempische bedrijven. Daarmee worden de marktontwikkelingen en meningen over de diverse bedrijventerreinen in de vier gemeenten gepeild.

Ondernemers en vastgoedeigenaren wordt gevraagd de enquête in te vullen op www.hetkop.nl/bedrijventerreinen

De komende periode gaan de vier gemeenten en het KOP, samen met Stec Groep, aan de slag met een vooranalyse op basis van data.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden