De ondertekening van het convenant Versterking Basisvaardigheden Kempengemeenten.
De ondertekening van het convenant Versterking Basisvaardigheden Kempengemeenten. (Foto: )

KempenPlus versterkt het DigiTaalhuis

Bladel - In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Hierdoor lopen zij regelmatig tegen problemen aan op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. In regio De Kempen zijn dit 9.000 volwassenen. In 2017 hebben gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden het convenant Versterking Basisvaardigheden Kempengemeenten ondertekend. Op 11 september heeft ook KempenPlus het aanvullende convenant ondertekend. Hiermee is er weer een nieuwe partner aangesloten bij het netwerk dat steeds meer laaggeletterden bereikt en helpt. Met KempenPlus zijn diverse afspraken gemaakt. De medewerkers krijgen voorlichting over laaggeletterdheid, ondersteuning en zo nodig doorverwijzing naar het DigiTaalhuis. Om laaggeletterdheid op te sporen, worden diverse monitoring tools ingezet. Hiernaast krijgen de professionals van KempenPlus trainingen in het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Ook zijn er plannen om in de toekomst bedrijfstrajecten op te zetten en deze actief te promoten bij bedrijven waar werknemers van KempenPlus werkzaam zijn.

Meer berichten