Foto: Hans Tak
Foto: Hans Tak (Foto: Hans Tak)

Scholen geven gezamenlijke aftrap

De Kempen- Het kabinet heeft een groot bedrag gereserveerd om een impuls te geven aan het technisch onderwijs in het vmbo. In dat kader hebben vijf scholen (Commanderij College, Pius X-College, Rythovius College, De Groote Aard en Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot) volgens de spelregels van het ministerie van OC&W een regio gevormd en in samenwerking met belangrijke maatschappelijke partners plannen ingediend. Deze plannen zijn erg positief ontvangen en vlak voor de zomervakantie gehonoreerd. Op vrijdag 27 september gaven betrokkenen op het Kempenhorst College in Oirschot gezamenlijk de aftrap van de uitvoering van alle ambities en plannen. In de praktijk betekent dit dat met een scala aan innoverende, attractieve projecten leerlingen van primair onderwijs tot mbo gemotiveerd worden om te kiezen voor techniek. De scholen hebben onderling afgesproken dat de focus ligt op het vergroten van het aantal leerlingen (en vooral meisjes) in de technische profielen, het vergroten van de doorstroom naar technische studies, het professionaliseren van de collega's in de technieksector en een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven, waardoor uiteindelijk het verwachte tekort aan technische medewerkers het hoofd geboden wordt. De deelnemende organisaties hebben tijdens de bijeenkomst het document symbolisch met een handtekening bekrachtigd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden