Staand: Birgit van der Putten, Niek Lenssen, Karin Veron en Sander Kruizinga; geknield Job Kennis en Janiek Smits. (foto Tom van Limpt)
Staand: Birgit van der Putten, Niek Lenssen, Karin Veron en Sander Kruizinga; geknield Job Kennis en Janiek Smits. (foto Tom van Limpt) (Foto: Tom van Limpt)

Bende van Riethoven pakt de titel

Van de redactie

Zilveren Rank uitgereikt

Jongerencollectief De Bende van Riethoven heeft De Zilveren Rank 2019 gewonnen. Dat werd op vrijdag 4 oktober bekendgemaakt in de bibliotheek van Bladel.

Bladel - De stimuleringsprijs van 5.000 euro wordt elk jaar toegekend door de Stichting Kiemkracht en is bestemd voor personen of instellingen die zich op bijzondere wijze inzetten voor jongeren in de Kempen. De Bende van Riethoven wil de dorpsjeugd van Riethoven meer kansen bieden voor zinvolle vrijetijdsbesteding. Daartoe ontwikkelt de groep allerlei activiteiten, zoals de puzzel-spooktocht en de lasergame die eerder dit jaar plaatsvonden. Zo wil de Bende van Riethoven de verbindende factor zijn tussen het plaatselijke verenigingsleven, gemeenschapshuis De Rietstek en jongeren in het dorp.

Namens De Bende van Riethoven namen zes 'bendeleden' de prijs in ontvangst. Ze kregen de prijs uit handen van Piet Verhoeven, die in 'zijn' kerkdorp Esbeek een dorpscoöperatie formeerde en daarmee initiatieven van de grond tilde die het dorp landelijke bekendheid gaven. Dit jaar nog won Esbeek de landelijke dorpsvernieuwingsprijs. In zijn toespraak gaf Verhoeven aan dat er gevaar dreigt voor het voortbestaan van kleine kernen, ook op het Kempische platteland. Denk aan jongeren die vertrekken en voorzieningen die wegvallen. Maar met een doordachte aanpak ('passie, plezier en professionaliteit') is het tij te keren, aldus Verhoeven. Zo kochten in Esbeek dorpsbewoners het laatste dorpscafé en brachten ze de school onder in de leegstaande kerk. Hij zei dat het hem veel deugd deed dat de jury met de toekenning van de Zilveren Rank aan De bende van Riethoven steun biedt aan soortgelijke activiteiten in een ander deel van de Kempen.

Aanmoedigingsprijs

Naast de hoofdprijs van 5.000 euro was er één aanmoedigingsprijs van 1.000 euro. Die ging naar De Barbiertjes uit Netersel. Deze jeugdvereniging zet zich al tientallen jaren in om jongeren uit Netersel en Bladel actief te betrekken bij het carnavalsfeest. Kinderen onder de tien jaar bleven daarbij buiten beeld. Voor deze groep wil De Barbiertjes nu een speciale kinderafdeling opzetten om hen zo vroegtijdig te laten kennismaken met de carnavalstraditie.

De jury had nog een tweede aanmoedigingsprijs willen uitreiken, aan een inwoner van Bladel die een prentenboek had gemaakt met als doel kinderen ondersteuning te bieden bij rouwverwerking. Te elfder ure liet de betrokkene weten haar nominatie in te trekken omdat de druk om (in het onderwijs) een vervolg te geven aan het project te belastend zou kunnen worden.

Een (foto)verslag van de prijsuitreiking is terug te zien op de website van Stichting Kiemkracht:

www.stichtingkiemkracht.nl

Meer berichten