Mariet Kerbusch, Chris Theuws, Manon Theuws, Fons D'Haens, Steven Kraaijeveld en Peter van de Noort om de tafel.
Mariet Kerbusch, Chris Theuws, Manon Theuws, Fons D'Haens, Steven Kraaijeveld en Peter van de Noort om de tafel. (Foto: )

Samenwerken voor betaalbare en goede sociale huurwoningen

Donderdag 12 december ondertekenden Mariet Kerbusch (voorzitter van Stichting Huurdersraad de Kempen), Chris Theuws (directeur-bestuurder van Woningstichting de Zaligheden) en de wethouders Manon Theuws (gemeente Bergeijk), Fons D'Haens (gemeente Bladel), Steven Kraaijeveld (gemeente Eersel) en Peter van de Noort (gemeente Reusel-De Mierden) de prestatieafspraken voor 2020. Door samen te werken worden doelen gerealiseerd die afzonderlijk minder makkelijk haalbaar zijn.

De Kempen - Alle partijen streven ernaar dat er in de 4 Kempengemeenten voldoende goede en betaalbare sociale huurwoningen zijn. Samen met de gemeenten en de huurdersraad werkt Woningstichting de Zaligheden (WSZ) aan het verduurzamen, de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van woningen. Ook investeren partijen in de leefbaarheid van wijken. De sociale woningvoorraad in alle gemeenten moet minimaal energielabel B hebben. Daarnaast worden verdere stappen gezet in de verduurzaming. Zo kijken de partijen naar mogelijkheden om (delen van) wijken gasloos te maken. Gezamenlijk worden strategieën bedacht om de druk op de sociale huurwoningmarkt te verlichten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om projecten om huurders door te laten stromen vanuit de sociale huur naar de koopsector. Ook komen er tijdelijke woonconcepten. Bijvoorbeeld in Reusel worden er tiny houses geplaatst. Daarnaast worden er volgend jaar in heel de Kempen sociale huurwoningen opgeleverd en worden er nieuwbouwplannen gemaakt voor de jaren daarna. In 2020 komen er in heel de Kempen sociale huurwoningen bij. Het gaat daarbij onder andere om 7 gezinswoningen en 16 beneden- en bovenwoningen in De Biezen in Bladel. In Eersel gaat het om 10 gezinswoningen aan de Kerkloop en aan de Boterbocht in Steensel komen er 5 gezinswoningen. In Reusel realiseert WSZ 10 gezinswoningen in plan Molen Akkers en 8 beneden- en bovenwoningen aan de Mierdseweg. In De Hasselt in Lage Mierde komen er 3 gezinswoningen.
Verder zijn de partijen met nieuwbouwinitiatieven voor de jaren daarna bezig. Het gaat daarbij om plannen in Bladel, Casteren, Duizel, Hoogeloon, Hooge Mierde, Hulsel, Reusel, Riethoven, Vessem en Wintelre.Ook worden plannen opgesteld om verouderde seniorenwoningen te renoveren zodat ze aan de eisen van vandaag-de-dag voldoen wat toegankelijkheid en duurzaamheid betreft.

Meer berichten