Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot en met zondag 19 januari via info@groenontwikkelfondsbrabant.nl
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot en met zondag 19 januari via info@groenontwikkelfondsbrabant.nl (Foto: )

Een eigen voedselbos in De Mierden

Van de redactie

Groenpilot start in Brabant

Groen Ontwikkelfonds Brabant stelt in drie Brabantse gemeenten grond beschikbaar voor de aanleg van voedselbossen. Een van die drie gemeenten is Reusel-De Mierden. Wie plannen heeft om een voedselbos in te richten, te beheren én te exploiteren, kan in Hooge en Lage Mierde meedingen naar twee percelen (2,3 hectare en 1,9 hectare).

HOOGE EN LAGE MIERDE – Nu de traditionele landbouw onder druk staat, wordt gezocht naar mogelijke alternatieven. Daarbij wordt onder meer gekeken naar innovatieve vormen van landbouw, waarbij de productie van voedsel wordt gecombineerd met het realiseren van nieuwe natuur. Een goed voorbeeld daarvan is het voedselbos. Tot voor kort werd het verbouwen van voedselbossen vooral gezien als een hobby, maar inmiddels ontstaan overal in Brabant voedselbossen die op een zakelijkere leest zijn geschoeid.
Om de ontwikkeling van voedselbossen in Brabant te stimuleren start Groen Ontwikkelfonds Brabant een pilot, waarbij in totaal 15 hectare grond wordt ingezet. De vijf percelen in de gemeenten Baarle-Nassau, Reusel-De Mierden en 's-Hertogenbosch worden via een openbare procedure te koop en/of te pacht aangeboden. De pilot is interessant voor ondernemers én voor (groepen van) particulieren. Voorwaarde is dat er een inrichtings- en ondernemingsplan wordt ingediend, waarmee de duurzame instandhouding van het te ontwikkelen voedselbos kan worden aangetoond.

Wie interesse heeft om in Hooge en Lage Mierde een voedselbos aan te leggen, kan zich laten informeren over de mogelijkheden tijdens de informatiebijeenkomst bij Helicon in Tilburg op woensdagmiddag 22 januari.

Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de locaties en de procedure, maar ook op wat het betekent om een voedselbos aan te leggen én wat mogelijke verdienmodellen kunnen zijn. Aanwezig zijn zijn onder meer de voedselbosdeskundigen Wouter van Eck en John Vermeer en de gedeputeerden Anne-Marie Spierings en Rik Grashoff.

Voor meer informatie over de locaties en de procedure zie www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/grond-voor-voedselbossen. Tot 29 januari kunnen via de site vragen over de pilot worden gesteld. Alle vragen worden beantwoord in de Nota van Inlichtingen, die op 12 februari wordt gepubliceerd. Vanaf dan kan ook daadwerkelijk worden ingeschreven.

Meer berichten