Steven Kraaijeveld wijzend op bouwlocatie Duizel Noord waar nieuwe woningbouw op de planning staat.
Steven Kraaijeveld wijzend op bouwlocatie Duizel Noord waar nieuwe woningbouw op de planning staat. (Foto: Ton van de Vorst)

'We gaan de goede kant op!'

Ton van de Vorst

Steven Kraaijeveld blikt vooruit

Sinds anderhalf jaar is Steven Kraaijeveld wethouder in de gemeente Eersel. Van 2010 tot 2014 was hij dat eerder. Zijn portefeuille is nu wat uitgebreider. Naast financiële zaken, mobiliteit en verkeer heeft hij nu ook ruimtelijke ordening, wonen en volkshuisvesting onder zijn beheer. Hij is trots op de voortvarendheid waarmee de toekomstige woningbouwplannen nu in de steigers staan.

Eersel – Steven Kraaijeveld is sinds 1999 actief in de Eerselse politiek. Voor zijn inspanningen ontving hij bij zijn beëdiging als wethouder in juli 2018, een koninklijke onderscheiding. Vanwege zijn achtergrond lag het voor de hand dat hij financiën onder zijn hoede kreeg. Daarnaast kreeg hij ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en verkeer en vervoer in zijn portefeuille. Hij is er relaxed onder: "In mijn vorige periode als wethouder voerden financiën de boventoon. We hadden te maken met bezuinigingen en dat betekent dat je vaker nee moet zeggen. Dat heeft zijn weerslag op de sfeer in het gemeentelijk bestuur. We zitten nu wat ruimer in de jas en kunnen veel meer doen. Voor elke kern van de gemeente ligt nu een bouwplan op tafel. Voor Duizel Noord, het Postels Huufke in Vessem en de Koemeersdijk in Wintelre liggen nu plannen op tafel om rond de vijftig woningen te gaan bouwen. We gaan de goede kant op."

"Maar voor het zover was moest er wel het een en ander gebeuren. We hebben aan het begin van de raadsperiode snel knopen doorgehakt. De fusering van gemeentes was van de baan zodat we ons meteen konden richten op de belangrijke punten uit het coalitieakkoord. Eerst hebben we bekeken hoe we de ambtelijke organisatie moesten inrichten zodat die in staat was de plannen te realiseren. In de vorige raadsperiode was er geen enkel bouwplan ontwikkeld, bouwen stond op een laag pitje en moest naar een hogere versnelling. Daarvoor is de afdeling ruimtelijke ordening qua mankracht ongeveer verdubbeld."

"Met cyclisch bouwen willen we continuïteit krijgen in het bouwen van woningen en een grotere diversiteit in het woningaanbod. Daarmee proberen we een evenwichtige opbouw van de bevolking te krijgen. Jong en oud moeten in de gemeente kunnen wonen. We moeten kijken naar toekomstige locaties voor woningbouw. De provincie heeft richtlijnen voor uitbreiding en inbreiding opgesteld. Inbreiding betekent meestal transformatie, zoals bijvoorbeeld de Bolle Jan. Dat gebouw wordt gesloopt en er komen appartementen voor in de plaats. We hebben nu zo'n tachtig tot honderd locaties die in aanmerking komen voor woningbouw. En als je bouwplannen hebt dan vind ik dat je eerst met je buren moet praten zodat je in een vroeg stadium aan eventuele bezwaren kunt tegemoetkomen. Een plan heeft altijd voor en tegenstanders, de uitdaging van dit werk vind ik om iedereen in een modus te krijgen waarin ze willen meewerken om de plannen voor elkaar te krijgen."

Meer berichten