Op de foto staat Siska van Dongen. Zij is maar liefst 50 jaar gildezuster bij gilde Sint Sebastiaan.
Op de foto staat Siska van Dongen. Zij is maar liefst 50 jaar gildezuster bij gilde Sint Sebastiaan. (Foto: )

Siska en Niek in het middelpunt van de belangstelling

Op 25 januari vond de Teerdag van Gilde Sint Sebastiaan plaats. Op deze dag is Siska van Dongen in het zonnetje gezet omdat ze 50 jaar gild zuster is van Gilde Sint Sebastiaan in Lage Mierde.

Lage Mierde - Hoofdman Cees Brekelmans riep Siska naar voren en hij vertelde toen onder andere dat Siska bij alle gildendagen samen met man Toon aanwezig was en ze bij alle andere activiteiten ook altijd samen aanwezig waren. Verder hielp Siska mee aan de verkoop van spullen op de rommelmarkt die het gilde jaren heeft gehouden bij de jaarmarkt in Lage Mierde. Ook wist de huidige koning van het gilde (Gust Gijbels) te vertellen dat Siska en Toon bij de opbouw van gilde dag in 1997 op het voetbalveld elke dag voor de koffie en broodjes zorgden. Jeroen en Christ van Dongen, twee zonen van Siska, en Toon zijn ook lid geworden van het gilde. De gildetraditie is dus door gegeven aan de volgende generatie.

Siska ontving van het gilde een bloemetje en hierna was er gelegenheid van de andere gildebroeders en zusters om Siska te feliciteren.

Niek Borgmans

Maar niet alleen Siska vierde haar jubileum. Ook gildebroeder Niek Borgmans werd hier samen met zijn Nel in het zonnetje gezet. Hij is namelijk 40 jaar lid van het gilde.

Toen Niek in 1980 lid werd, zocht het gilde nog een standaard ruiter. Aangezien Niek een goede ruiter was, werd hij daarvoor benaderd. Niek heeft dit zo'n 38 jaar gedaan en heeft toen met pijn in zijn hart er mee moeten stoppen. De rolverdeling was ook goed geregeld bij de familie Borgmans. Nel zorgde dat de standaard er gestreken bij hing en dat het zilver gepoetst was. Niek ging vervolgens voor het zilver en dat werden er uiteindelijk zoveel dat op het laatst deze niet allemaal meer pasten en ze een selectie op het zilver moesten doen voor op het paard. De laate jaren is Niek jurylid bij het standaardrijden en lid van de commissie standaard rijden. Verder is Niek Borgmans 10 jaar bestuurlid van gilde Sint Sebastiaan en zit hij in het bestuur van het Gildehuis. Ook wist Niek het afgelopen jaar de onderlinge schietwedstrijd te winnen. Namens het kringbestuur 'Het kwartier van Oirschot' sprak Bert van der Staak de jubilaris toe en spelde Sander van de Bosch de kringonderscheiding op.

Meer berichten