Het voedselbos is een deel van het project 'Dorpsmoestuin Vessem'.
Het voedselbos is een deel van het project 'Dorpsmoestuin Vessem'. (Foto: )

Uitgelezen kans om samen op te trekken

Van de redactie

Basisschool start voedselbos

Circa 145 kinderen van de Basisschool St. Lambertus maken op dinsdag 11 februari een start met het aanplanten van de eerste bomen en struiken in het voedselbos in Vessem. Het voedselbos is een deel van de Dorpsmoestuin Vessem dat als deelproject gerealiseerd gaat worden in het plan van Dorp aan de Beek.

Vessem - Bomen zijn belangrijk voor de zuurstof die wij inademen. Daarom moet er ook veel bos zijn. Maar behalve voor zuurstof en brandhout kunnen bomen ook iets eetbaars leveren. Dus waarom geen bos met bomen die fruit leveren en struiken met eetbare bessen? Een combinatie van duurzame zuurstof productie en lekker voedsel; dat is het doel van een voedselbos.

Kort na het begin van het nieuwe jaar zijn de eerste machines het gebied van Dorp aan de Beek ingegaan. Dit gebied loopt van de Hoogeloonse brug tot de Heikese brug. Op korte termijn starten een aantal projecten.

Het perceel van de Dorpsmoestuin/Voedselbos is gelegen achter de huizen aan de Wilhelminalaan 19-23 en loopt tot aan het einde van de aldaar gelegen paardenweide. Dit perceel is toegankelijk via het wandelpad vanaf de Wilhelminalaan nabij de waterput. De eerste werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van de basis-wandelpaden, het waterinzijgsysteem en het plantrijp maken van de grond. Daarna zullen op 11 februari de eerste fruitbomen en bessenstruiken geplant worden door de leerlingen van de basisschool uit Vessem met hulp van veel ouders en grootouders. Om precies 14.00 uur onthult de wethouder een bord waarop de start van het voedselbos vermeld staat. Naast het planten van fruitbomen en bessenstruiken, hangen de kinderen vogelhuisjes op die ze samen met de stichting al hebben gemaakt. De jongste leerlingen zaaien een vogelakker in.

Nadat het grondwerk achter de rug is kunnen de vrijwilligers van de Dorpsmoestuin aan de slag en plannen gaan maken voor de inrichting van de moestuin. Deze moestuin wordt opgezet als een "samentuin". Dat betekent dat meerdere liefhebbers samen een moestuin gaan aanleggen en onderhouden en samen beslissen wat er gaat groeien en wat er met de opbrengst gebeurt. Uitgangspunt van dit project is dat er wordt gewerkt volgens principes van de permacultuur; dus niet spitten, geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen. Verder streven naar meerjarige teelt ten opzichte van eenjarige gewassen. Vanuit het gedachtegoed van De Vreedzame School, waarbij er expliciet aandacht is voor onder andere participatie, is dit een uitgelezen kans om als school samen op te trekken binnen dit project. In dit deel zal dan ook ruimte komen om met de leerlingen van de basisschool een schoolmoestuintje aan te leggen en als leerdoel te onderhouden.

Het project Dorp aan de Beek als onderdeel van het project de Levende Beerze wordt een groot wandel- en recreatiegebied voor jong en oud. Het beheer van het voedselbos en de moestuin zal in samenwerking met de gemeente Eersel uitgevoerd gaan worden door de Stichting Dorp aan de Beek, bestaande uit een aantal vrijwilligers uit Vessem.

Meer berichten