Foto: Evely Duis
Foto: Evely Duis (Foto: Evely Duis Photography)

De Kempen maakt het in Brainport

Van de redactie

Onderzoeksrapport geeft inzicht

De Kempen is een 'maakregio' die een wezenlijke bijdrage levert aan de vitale economie van Brainport Eindhoven. Het Huis van de Brabantse Kempen voerde recent, in opdracht van het Kempisch Ondernemers Platform, een praktijkgericht onderzoek uit. Dit onderzoek geeft inzicht in de omvang, samenstelling en de innovatiekracht van de maakindustrie in de Kempen.

De Kempen - Het onderzoek is mogelijk gemaakt met financiering van de gemeente Bergeijk, gemeente Bladel, gemeente Eersel, gemeente Reusel – De Mierden en de Metropoolregio Eindhoven.

Het onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt hoe de maakindustrie er in de Kempen uitziet: De drie sterkst vertegenwoordigde sectoren in de Kempen zijn Voeding (+/- 10%), hightech Machines (+/- 12%) en Metaal (+/- 49%). Van de 440 bedrijven zijn er 315 (72%) hightech bedrijven. Samen bieden de maakbedrijven werkgelegenheid aan 6,413 banen (fte). Sinds 2015 is het aantal banen in de maakindustrie gestegen met 16%. Het onderzoek laat zien dat maakbedrijven in hightech machines en metaal, met 55%, het sterkst vertegenwoordigd zijn. Veel bedrijven zijn direct of indirect als toeleverancier verbonden aan de grote maakbedrijven in Brainport. De hightech maakbedrijven werken veelal in een intensieve (wereldwijde) ketensamenwerking waarin strakke kwaliteits- en servicecondities gelden. Meer dan de helft van de ondernemers van de maakbedrijven profileert zichzelf in een samenwerking door middel van specifieke kennis van materialen en productie(technieken).

Een van de conclusies is dat er veel innovatiekracht in De Kempen is maar dat deze nu onvoldoende zichtbaar is. Een aanbeveling uit het rapport is dan ook dat produceren één ding is maar dat het regionaal delen van kennis en ervaringen over innoveren minstens zo belangrijk is. Marketing vraagt aandacht. Om de weerbaarheid van de regio te vergroten, maar vooral ook om samen trots te zijn op alle nieuwe innovaties die in de Kempen ontwikkeld worden.

Meer berichten