Angela van Gerwen (l) neemt het stokje over van Wil van Egmond (r).
Angela van Gerwen (l) neemt het stokje over van Wil van Egmond (r). (Foto: )

'Het is werken met je handen en hoofd'

Van de redactie

Leergeld wisselt van voorzitter

Op 13 februari droeg Wil van Egmond de voorzittershamer van Stichting Leergeld Veldhoven de Kempen over aan Angela van Gerwen. Daarmee eindigt een periode van opbouw en professionalisering. Daarvoor in de plaats komt een termijn waarin voortbouwen en versteviging van de Leergeldorganisatie centraal staan.

De Kempen - Leergeld staat of valt met vertrouwen. Dat vertrouwen ben je snel kwijt als het werk niet goed en niet op transparante wijze wordt uitgevoerd. Dat is de eenduidige boodschap van de gaande en de komende voorzitter.

Wil van Egmond neemt dus afscheid. Waarom? "Als je te lang op dezelfde post zit, zak je toch wat in. Dit werk is geen vrijetijdsbesteding maar vrijwilligerswerk dat op professionele wijze wordt uitgevoerd."

Wil was 8 jaar verbonden aan de stichting. Met een sterk zakelijk gekleurde achtergrond wijzigde hij het karakter van 'goededoelenorganisatie' in een bedrijfsmatig opgezette stichting. Al in korte tijd groeide Leergeld op tot een volwassen partner in welzijnswerk voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel de Mierden en Veldhoven.

Wat is Wil zijn belangrijkste mijlpaal? "Dan denk ik aan de Klijnsmagelden. De toenmalige staatssecretaris Klijnsma stelde tweemaal een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar voor Leergeld Nederland. Naar mijn mening was het te veel geld voor een particuliere organisatie als de onze. Door deze donaties steeg het aantal kinderen die steun kregen enorm. De steun was echter niet structureel, de toenemende overheadkosten en de grotere invloed van de overheid waren dat wel. Als landelijk bestuurslid vond ik dit schuren met het karakter van onze kleinschalige organisatie en nam afscheid. Leergeld is sterk lokaal gericht en pakt op wat het op korte termijn aankan." Die onafhankelijkheid is belangrijk voor de voorzitters.

Angela: "Je wil niet dat wethouders met hun subsidies invloed kopen. De gemeenten hebben ons nodig omdat zij via ons de doelgroep kunnen bereiken. Daarvoor krijgen wij subsidie. Dat neemt niet weg dat we als Leergeld ons werk moeten doen zoals wij denken dat het moet. Die werkwijze is niet als die van de meeste gemeenten. De gemeente moet armoede waar mogelijk voorkomen. Wij kunnen geen armoede wegnemen. Wat wij bieden is steun aan kinderen die daardoor kunnen meedoen met hun leeftijdgenoten."

Angela: "Het is hier werken met je handen en je hoofd. Voorheen werkte ik voor Bureau Sociaal Raadslieden. BSR richt zich vooral op volwassenen. Kinderen spreken mij meer aan. Zij kunnen nauwelijks invloed uitoefenen op de omgeving waarin zij verkeren. Voor hen wil ik mij heel hard inzetten. Zij mogen niet het gevoel krijgen dat zij niet gewenst zouden zijn. Leergeld investeert in de volgende generatie. Leergeld is voorkomen dat mensen naar het BSR moeten. Je krijgt mee wat jouw ouders jou hebben meegegeven. Wij helpen de ouders hun kinderen meer mee te geven."

Meer berichten

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden