Dolium ligt in de wijk Kerkebogten in Eersel. Het gebouw heeft een gezondheidscentrum met daarboven 36 (huur)appartementen.
Dolium ligt in de wijk Kerkebogten in Eersel. Het gebouw heeft een gezondheidscentrum met daarboven 36 (huur)appartementen. (Foto: )

Woningstichting De Zaligheden zet Dolium in de verkoop

Van de redactie

De corporatie richt zich nog meer op haar kerntaak

Op zoek naar een geschikte koper

Woningstichting de Zaligheden (WSZ) formuleert in haar ondernemingsplan een aantal doelstellingen. Een doelstelling is dat de corporatie zich nog meer gaat richten op haar kerntaak: het huisvesten van mensen die daar moeilijk of niet zelf in kunnen voorzien.

EERSEL - Dolium ligt in de wijk Kerkebogten in Eersel. Het gebouw heeft op de begane grond een gezondheidscentrum met daarboven 36 (huur)appartementen. "Het exploiteren van een gezondheidscentrum behoort niet meer tot onze kerntaken", geeft Chris Theuws, directeur-bestuurder van WSZ aan. "WSZ staat voor betaalbaarheid. We willen lage huren garanderen. Net zoals de beschikbaarheid van woningen met lage huren. Dit vraagt om hoge investeringen. Deze investeringen willen wij grotendeels betalen door de verkoop van een gedeelte van ons commercieel vastgoed."
Van de vrijkomende middelen kan WSZ nieuwe sociale huurwoningen realiseren en investeren in het verduurzamen van het bestaande bezit. Hiermee gaan de maandelijkse kosten voor woonlasten (energie) omlaag. WSZ informeert de huurders van Dolium en Stichting Huurdersraad de Kempen gedurende het verkoopproces. De koper neemt de bestaande huurcontracten over. De vastgelegde rechten en plichten worden dus automatisch overgenomen. Het enige dat verandert voor de huurders, is dat zij in de toekomst bij reparaties, vragen of klachten contact op moeten nemen met de nieuwe eigenaar of beheerder. Dolium verkopen kan niet zomaar. Niet alleen WSZ, maar ook de wet- en regelgeving borgt de belangen van de huurders. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt hier toezicht op. Een voorwaarde voor de verkoop is dat de huren na de verkoop de komende 8 jaar, buiten de voorgeschreven huurverhoging vanuit de overheid, niet extra kunnen stijgen. Een andere borging is dat de nieuwe eigenaar de appartementen niet mag verkopen. Voor de verkoop worden landelijke- en regionaal opererende woningcorporaties en commerciële partijen uitgenodigd.

Onderdeel van het verkoopproces is een onderzoek naar de integriteit van de koper. Gedurende het verkoopproces wordt WSZ geadviseerd door Simon Jansen, een vastgoedadviseur met ruime ervaring in het begeleiden van verkoopprocessen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden