Initiatiefneemster Willeke Brouwers van Mondige Maskers en Toon van der Heijden van de gelijknamige stoffenwinkel in Eindhoven, sponsor van de materialen voor het maken van mondkapjes.
Initiatiefneemster Willeke Brouwers van Mondige Maskers en Toon van der Heijden van de gelijknamige stoffenwinkel in Eindhoven, sponsor van de materialen voor het maken van mondkapjes. (Foto: )

‘We willen elkaar vooruithelpen’

Er is een grote behoefte aan contacten

Ton van de Vorst

De meeste mensen deugen. De titel van de bestseller van Rutger Bregman wordt eens te meer bevestigd in deze tijden van Corona, thuiswerken, gesloten scholen, gesloten uitgaansgelegenheden, opgeschorte evenementen, isolatie en quarantaine. Lize Vandenberge startte een facebookgroep waarop allerlei burgerinitiatieven met betrekking tot corona tot leven komen. Veel mensen willen elkaar helpen, anderen kunnen hulp gebruiken. Op de facebookgroep komen vraag en aanbod bij elkaar.

Kempen – De van oorsprong uit Hoogeloon afkomstige Lize Vandenberge is lid van het crisisteam rondom het coronavirus bij gemeente Roosendaal. Zij coördineert daar alle burgerinitiatieven van inwoners.

"Ik kom zelf uit de Kempen en ik zag dat er nog geen platform was opgezet voor de inwoners uit onze mooie kernen en besloot daarom dit zelf op te zetten voor de mensen zodat ze ergens terecht konden bij elkaar: ik vind het ontzettend belangrijk dat we nu samen kunnen zorgen dat mensen elkaar laagdrempelig en veilig kunnen vinden. Vanuit ervaring weet ik dat bottom-up initiatieven het beste werken: mensen die iets zelf, vanuit hun hart, voor een ander willen doen. Voor mensen in de Kempen wilde ik een platform maken waarop dat kan."

Binnen 48 uur stroomden er 1000 mensen op het platform binnen. Samen met Marie van Steensel met wie ze samenwerkt in de hulpverlening, coördineert ze het platform. Marie van Steensel heeft een hulpverleningspraktijk in Eersel en Eindhoven.

Lize: "Er is een grote behoefte aan contacten in deze tijd van isolatie. Er worden oproepen geplaatst door verzorgingsverpleegsters van ouderen om kaartjes te maken voor de ouderen in isolatie, mensen zoeken elkaar veel op en luchten hun hart bij elkaar of proberen met elkaar mee te denken."

Veel mensen willen iets doen

Intussen zijn er zo’n 1300 Kempenaren aangesloten; zo’n 90% van deze mensen biedt hulp aan, 10% van de vragen zijn hulpvragen van mensen. Ook zijn er ook enkele mensen uit de Kempen aangesloten om meer te kunnen coördineren. Eerselnaar Paul Geelen is een van hen: "Afgelopen woensdag las ik op mijn tablet het berichtje van Lize waarin ze vroeg om hulp voor mensen die de deur niet meer uit kunnen. Ze komt uit Hoogeloon en is een vriendin van mijn dochter. Zelf heb ik veel vrienden in Hoogeloon. Ik had bewondering voor het initiatief en aangeboden om mijn kennis en ervaring in te zetten. Voordat ik het wist was ik coördinator van het geheel. Ik merk dat het heel moeilijk is om een boodschap duidelijk te maken als je niet fysiek bij elkaar zit. En ik heb veel respect voor de pragmatische aanpak die de vrijwilligers aan de dag leggen en vindingrijk oplossingen bedenken voor problemen als: hoe help je oudere mensen zonder dat er een vreemde over de vloer komt. Of hoe krijgen we mondkapjes bij de doktersposten, wie gaat de mondkapjes maken?"

Durf te vragen

Gemeente Eersel heeft inmiddels ook een platform opgericht waar het burgerinitiatief van de facebookpagina ook naar verwijst: www.nlvoorelkaar.nl/coronahulp-in-de-kempen De website biedt voor inwoners en vrijwilligersorganisaties een handige en veilige plek om met elkaar in contact te komen.

Lize: "Het doel van de pagina is om initiatieven die daar ontstaan van inwoners zo snel, veilig en goed mogelijk te ondersteunen. Daar kwamen al snel hartverwarmende initiatieven naar boven. Mensen proberen elkaar te helpen door kaartjes te schrijven voor jarige kinderen die nu thuis zitten, bieden aan boodschappen te doen, een donateur heeft zelfs via de facebookpagina een playstation kunnen doneren aan een jeugdzorginstelling in de buurt voor de kinderen daar nu." De oproepen en hulpaanbiedingen komen vanuit elke hoek van onze gemeenten: van Lage Mierde tot Luyksgestel.

Willeke Brouwers nam het initiatief voor Mondige Maskers. Zij riep naaisters op om samen mondkapjes te gaan maken voor vitale beroepen. De mondkapjes dienen niet om het virus tegen te houden maar voornamelijk om iedereen van een mogelijk besmettingsgevaar te doordringen. Van sponsors ontving ze materiaal om 2100 mondkapjes te maken. Met vele vrijwillige naaisters en coupeurs die zich meldden, gingen ze aan de slag en in no-time waren ze gemaakt. Marie en Lize zijn enorm trots op dit soort initiatieven en hopen dat nog veel meer mensen komen met zulke acties als die van Willeke. "Zo helpen we elkaar binnen de Kempen echt vooruit!" De groep is te bereiken via www.coronagroep.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden