Foto:
Kempenaer 35 jaar geleden

De Kempenaer 35 jaar geleden

Afscheid frater Medardus

Door Thijs van der Zanden

Reusel – april 1985. Frater Medardus, Toon van Rijen, nam afscheid als hoofd van de Sint Jozefschool te Reusel. In die tijd was hij 65 jaar, een leeftijd waarop de meesten het onderwijs hadden verlaten. Hoewel hij eerder al de gelegenheid had om via de VUT te stoppen, bleef hij zijn ervaring, wijsheid en mensenkennis beschikbaar stellen voor de school. Iemand die 45 jaar in het onderwijs is geweest moet wel goed met kinderen en onderwijs om kunnen gaan. Hij begon in 1940 met het onderwijs en heeft op veel scholen gewerkt. In 1956 werd hij hoofd van school in Cuyk en later werd hij dat in Utrecht. Vanaf 1967 werd hij hoofd van de St. Jozefschool in Reusel. De geloofsopvoeding lag hem na aan het hart. Hij zette zich in voor een uitstekende sfeer onder het personeel en had daar alles voor over. De samenwerking tussen bestuur, ouderenvereniging en medezeggenschapsraad wist hij te optimaliseren. Velen vonden het heel jammer dat hij met welverdiend pensioen ging.

Wat gebeurde er die week nog meer

- Harrie Wintermans, organist in de parochiekerk van Duizel, ontving de Gregories speld in goud voor 50 jaar trouwe dienst uit handen van pastoor Strijbos tijdens Eucharistieviering.

- Dries Luyten geboren in Hapert en Lies Kuypers uit Reusel vierden hun diamanten bruiloftsfeest. Dries was metselaar en had nog gewerkt aan de bouw van de Claassen sigarenfabriek.

- Het Reusels jaarjournaal 1984 werd vertoond in gemeenschapshuis 'De Kei'. Ook was er gelegeheid de kerktoren te bezoeken zodat men vanaf de toren Reusel kon bewonderen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden