Met de anderhalve-meter-regel zijn volle klassen niet meer aan de orde.  (foto: Pixabay)
Met de anderhalve-meter-regel zijn volle klassen niet meer aan de orde. (foto: Pixabay) (Foto: Pixabay)

Onderwijs gaat stap voor stap open

Van de redactie

Het is mogelijk dat scholen nog niet volledig open kunnen

Basisscholen

Basisscholen zijn nu voor de helft van de tijd open voor leerlingen. De basisscholen gaan op 8 juni volledig open, tenzij anders blijkt uit de monitoring van het virus. In de komende weken zal met het onderwijs afspraken gemaakt worden over de invulling van deze verdere openstelling.

Het gaat goed met de bestrijding van het corona-virus, waardoor het onderwijs stap voor stap open kan. Leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen per 2 juni weer naar school.

De middelbare scholen zijn per 2 juni open op basis van de anderhalve-meter-regel, ook voor leerlingen onderling. Dat betekent in de praktijk dat in de meeste scholen niet alle leerlingen tegelijk naar school kunnen gaan. Schoolbesturen en vakbonden maken hiervoor een protocol.

Scholen moeten zich houden aan een aantal voorschriften. Iedereen in de school moet altijd anderhalve meter afstand houden. Scholen geven alle leerlingen zoveel mogelijk uren fysiek onderwijs. Het is niet de bedoeling dat dit wordt beperkt tot een mentor-uur en een paar toetsen. Als er gegronde redenen zijn waarom scholen dit niet kunnen, moeten ze dit melden bij hun schoolbestuur en de onderwijsinspectie.

De onderwijstijd wordt zo over de dagen verdeeld dat het aantal vervoersbewegingen zo beperkt mogelijk is. Het openbaar vervoer mag niet overbelast raken. Dus leerlingen komen lopend of met eigen vervoer naar school. De VO-raad en regionale vervoerders maken afspraken over speciaal vervoer voor leerlingen die te ver weg wonen om te fietsen.

Speciaal onderwijs

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zijn per 2 juni ook open. Gezien de groep leerlingen en de grote variatie in het speciaal voortgezet onderwijs, kan maatwerk nodig zijn. Het is mogelijk dat scholen nog niet volledig open kunnen, of dat bepaalde leerlingen om medische redenen vanaf 2 juni niet of nog niet volledig gebruik maken van het onderwijs op school.

Ook in het voortgezet speciaal onderwijs bewaren leerlingen en personeel anderhalve meter afstand. Deze regel ligt op deze scholen gecompliceerder maar wordt zoveel als mogelijk gehandhaafd. Dit is verantwoord, omdat het doorgaans kleinere scholen zijn en de voorzorgsmaatregelen en hygiëne-afspraken goed worden opgevolgd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden