Omwonenden voelen zich niet gehoord bij het besluit om parkeerplaatsen te maken op het stukje groen achter de Servatiuskerk in Westerhoven.
Omwonenden voelen zich niet gehoord bij het besluit om parkeerplaatsen te maken op het stukje groen achter de Servatiuskerk in Westerhoven. (Foto: )

Liever bomen dan blik in Westerhoven

'We mogen
niet lichtzinnig
met bomen
omgaan'

Ton van de Vorst

‘Bergeijk de groenste gemeente’ prijkt trots in de communicatie-uitingen van de gemeente. Toch wil de gemeente op het laatste stukje groen in de dorpskern van Westerhoven, achter de kerk, een parkeerplaats maken. Gemeente en kerkbestuur hebben afgesproken dat in ruil voor een nieuwe omheining rond de pastorietuin, de gemeente het stukje grond achter de kerk mag gebruiken voor de aanleg van parkeerplaatsen. Op het aanbod van de Dorpsraad om het hekwerk te financieren en het groen te behouden, heeft het kerkbestuur nog niet gereageerd.

Westerhoven - De omwonenden voelen zich niet gehoord met het besluit. Karin Daris, Willeke Brouwers en Marieke van der Looij hebben een petitie opgesteld om het groen te behouden. Volgens wethouder Kuijken is de komst van de parkeerplaatsen niet meer te stoppen. De gemeente Bergeijk zou daarmee gevolg geven aan de oproep de parkeerdruk te verlichten.

Een van de initiatiefneemsters om het groen te behouden is Marieke van der Looij: "Dat is bijzonder, omdat er geen parkeerdruk meer wordt ervaren met de komst van het parkeerterrein aan de Oude Weerderdijk van restaurant De Neut. De gemeente heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk laten zien dat zij het kappen van bomen niet schuwt en daarbij onvoldoende ruimte geeft voor inspraak. Zo zijn grote aantallen bomen rondom de begraafplaats, in het bos bij de zoutopslag (voor een paardenwei) en de oude bomen bij voormalig basisschool St. Servatius ten prooi gevallen aan deze gemeente. Hier zijn geen bomen voor in de plaats gekomen."

"De gemeente Bergeijk lijkt zich niet te realiseren dat we ons in een klimaatcrisis bevinden. We kunnen het ons simpelweg niet permitteren om lichtzinnig bomen te blijven kappen. Er zou juist méér ruimte voor groen moeten komen en daar zijn meer dan genoeg goede redenen voor. Bomen zorgen voor schone lucht, groenvoorzieningen voorkomen wateroverlast, bieden koelte op warme dagen, geven leefruimte aan insecten, vogels en dieren. Daarnaast willen we de verkeersveiligheid handhaven, door de Kerkstraat gaan immers veel kinderen naar school."

Inmiddels heeft ook de uilenwerkgroep Westerhoven-Valkenswaard protest aangetekend bij de gemeente. Al jarenlang nestelen beschermde kerkuilen zich in de nestkast aan de achterkant van de kerk. De kerkuil staat op de rode lijst en dat betekent dat verstoring van hun nest en de directe omgeving niet geoorloofd is.

Petitie

De actiegroep heeft een petitie opgesteld die te vinden is op www.tinyurl.com/westerhoven De petitie is al meer dan 750 keer ondertekend. Sympathisanten van de actie konden tot 23 juni van zich laten horen door de petitie te tekenen. Afgelopen dinsdag overhandigden Willeke Brouwers en Marieke van der Looij de petitie aan burgemeester Callewaert en wethouder Kuijken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden