Foto:

Cultuurhuis Bergeijk opent met werk van Bergeijkenaar Jean Franken

De meeste Kempenaren kennen het Teutenhuis aan de Domineestraat 8a in Bergeijk en weten dat daar het Eicha Museum 'woont'. Voortaan presenteert het Teutenhuis zich als Cultuurhuis Bergeijk, waar het Eicha Museum onderdeel van is. Op zondag 5 juli wordt het Cultuurhuis Bergeijk geopend met een mooie tentoonstelling van het werk van de Bergeijkse kunstenaar Jean Franken.

Bergeijk - Deze wisseltentoonstelling is in vriendschappelijke samenwerking met het Kempenmuseum in Eersel gerealiseerd. Eindelijk is het zover, dat het Cultuurhuis Bergeijk geopend mag worden en iedereen kennis kan maken met het werk van Jean Franken. In de Eyckelbergh van 28 oktober 1981 (8e jaargang no. 375) staat een artikel met als titel ‘Expositie van houtsnijwerk van Jean Franken uit Bergeijk’.

Het leest als volgt:
“In zijn kleine werkplaats valt direct op dat er weinig gereedschap aanwezig is: een beeldhouwhamer (fleshamer) en enkele scherpe beitels en gutsen; een zelfgemaakte werkbank en Jean zelf natuurlijk. Zie de vele resultaten van de afgelopen tien jaren." Dat zijn uiteindelijk zo’n twintig jaren van beeldhouwen geworden. Jean Franken stierf in 1989. Ruim 300 beelden heeft hij nagelaten; daarnaast nog schilderijen, tekeningen, enzovoorts. Het artikel gaat verder: “Er is een duidelijke verbinding te leggen tussen zijn houtsnijwerk en het kleermakersvak. Houding en kleding (plooival) van zijn beelden zijn ‘met het heilige oog‘ vorm gegeven. Opvallend zijn de karakteristieke vormen van de gezichten, die in zuiverheid niet ‘bedorven’ zijn door een leerschool en de uiteraard goed vallende kleding, die weer de anatomische kennis van de kleermaker aanduidt. Een ding is zeker: Jean bewaart zijn spullen voor zichzelf. Verkopen is er niet bij, omdat hij te zeer gebonden is aan zijn hobby.”

Tot zover het artikel in 1981.

Zijn twee nog levende kinderen Hans en Rien Franken hebben naast een groot aantal beelden ook tekeningen, schilderijen en andere wetenswaardigheden in bruikleen gegeven om er een mooie tentoonstelling van te maken.
De motivatie om te schilderen en beeldhouwen was voor Jean: ‘kijken en doen’; hij werd geïnspireerd door de natuur, stillevens, typisch Bergeijkse taferelen (zoals het Harmonieke van Bergeijk in het gemeentehuis), klederdracht uit zijn jeugd, oude ambachten, de kempische mens, gebruiken en ambachtelijke werkzaamheden. Maar hij had ook een paar meter kunstboeken, waar hij zijn onderwerpen uit putte, zoals De Boerenbruiloft rond 1567 geschilderd door Pieter Bruegel de Oude. Daarnaast gaf Jean zeker 10 jaar les aan de beeldhouwgroepen in het voormalige ‘Buurthuis ’t Hof’, waar nu theater de Kattendans staat.


In 1999 heeft Fien, zijn vrouw, ongeveer 40 beelden geschonken aan het Kempenmuseum De Acht Zaligheden in Eersel.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden