Ondanks dit bouwproject aan de Kerkstraat te Westerhoven is er een groot tekort aan betaalbare woningen in Westerhoven. Foto: Studio B.E.V.
Ondanks dit bouwproject aan de Kerkstraat te Westerhoven is er een groot tekort aan betaalbare woningen in Westerhoven. Foto: Studio B.E.V. (Foto: Studio B.E.V)

'Met z'n allen kom je verder'

Van de redactie

De dorpsraad start samen met fontys een onderzoek op

Deelnemen aan de enquête

Het invullen van de enquête vraagt slechts 10 minuten van uw tijd. Hoe meer respons wij ontvangen, hoe betrouwbaarder de uitslag is. Want, voor burgerparticipatie geldt: ‘alleen ben je sneller maar met z’n allen kom je verder'.

Naar aanleiding van een bijeenkomst op 18 februari met alle politieke partijen van Bergeijk is er onder andere gedebatteerd over het bouwen van nieuwe woningen in Westerhoven. Voor ons als dorpsraad kwam dit onderwerp met een hoge urgentie uit de door ons opgestelde visie: de vitale samenleving gezamenlijk verantwoordelijk.

Ingezonden - Het gesprek met de politiek leerde ons dat Westerhoven weinig kon verwachten van de provinciale/gemeentelijke prognoses over het nieuw te bouwen aantal woningen in Bergeijk de komende jaren. Er werd geconstateerd dat de onderbouwing van die visie ontbrak om voor een groter aantal nieuwbouwwoningen in aanmerking te komen. Mede daardoor heeft de dorpsraad van Westerhoven contact opgenomen met Fontys Hogescholen in Eindhoven voor het laten uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek.

Het onderzoek omvat de woonwensen en de leefbaarheidsaspecten in Westerhoven. Merel Hovener, student Economie en Communicatie, Opleiding Vastgoed en Makelaardij van Fontys Hogescholen zal het onderzoek deze zomer gaan uitvoeren. Dr. Cees-Jan Pen, lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio, is bij het onderzoek betrokken.

Het onderzoek zal met interviews en een enquête worden uitgevoerd. In de week van 6 juli zullen de enquêtes huis aan huis verspreid worden. De einddatum van inleveren voor het onderzoek is op 2 augustus. De ingevulde enquêteformulieren kunnen in een gesloten enveloppe worden terugbezorgd, of kan via een vermelde link digitaal worden ingevuld en verzonden. De enquêtes worden begin september verwerkt. De enquêteresultaten zullen aan de hand van de uitkomsten aan de inwoners van Westerhoven vervolgens worden gepresenteerd. Wij nodigen de inwoners van Westerhoven van harte uit aan het onderzoek deel te nemen.

Ad Bone

Voorzitter
Dorpsraad Westerhoven

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden