Column Lowie

De column van Lowie

  Column
Foto:

In alle media werden we vorige week overspoeld door de kwestie rondom de mogelijke uitzetting van de Armeense kinderen Howick en Lili. Ook in mijn eigen vrienden- en kennissenkring ging het er voortdurend over.

Zo raakte ik vorige week woensdag op een familiefeestje aan de praat met Jani, de Griekse man van een van de nichtjes van mijn vrouw. Volgens hem was het toekomstperspectief van zijn kinderen in Griekenland sinds de crisis erger dan dat van Howick en Lili mochten ze worden uitgezet. Zaterdag bleek dat Howick en Lili opgelucht adem konden halen en toch mochten blijven.

Grote verliezers in deze asielsoap zijn de Nederlandse politici. Ik hoor Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie - toen besloten was dat Howich en Lili niet mochten blijven - nog zeggen ´Soms moeten we hard zijn in dit land´. Een dag later maakte staatssecretaris Harbers alsnog gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid en mochten de kinderen toch blijven.
Maar wat ik nog veel stuitender vond: plotseling was daar Alexander Pechtold ook weer in beeld die blij was dat Howick en Lili mochten blijven. Terwijl hij de afgelopen weken de media had gemeden omdat de vrouw waar hij een affaire mee had gehad, D66-raadslid Anne Lok uit Meppel, had beweerd dat ze het kind dat hij bij haar had verwekt maar beter kon laten weghalen. Politieke hypocrisie ten top.


Feit is wel dat iedereen inmiddels het er over eens is dat het hoog tijd wordt dat de asielprocedure zodanig wordt aangepast dat men niet eindeloos beroep op beroep kan stapelen.

Ik mag hopen dat de kwestie rondom Howick en Lili er in elk geval voor gaat zorgen dat ze in Den Haag nou eindelijk eens spijkers met koppen gaan slaan en asielzoekers binnen hooguit een jaar weten waar ze aan toe zijn.

Bijkomend probleem is nu wel of moeder Armina, die eerder het land was uitgezet omdat ze gelogen had over haar identiteit en nationaliteit en die van haar kinderen, nu dus ook weer terug mag komen naar Nederland?

Meer berichten