Foto:
Kempenaer 35 jaar geleden

De Kempenaer 35 jaar geleden - Najaarsboerenmèrt Hapert

  Column

Hapert – Op 25 september 1983 organiseerde De Urste Haopertse Karnavalsvereniging De Pintenwippers een echte Najaarsboerenmèrt anno 1900. Dit mèrtgebeuren speelde zich af in Den Tref, de Alexanderhof en in de Kerkstraat. In Den Tref vond in en rond de grote zaal de Middenstandsbeurs plaats. In de omgeving van de Tref waren optredens van een dansgroep bestaande uit leden van de Hapertse Bond van Bejaarden. Vanaf 12.30 uur vertrok de historische optocht die bestond uit o.a. een ouderwetse boerenverhuizing op maar liefst 5 boerenwagens waarvan sommige bespannen met een koe, een dubbel-bespannen bokkenkar, een bierwagen getrokken door een paard (zie foto), een barbier, een smid die paarden besloeg, de veearts op een oude motor, de voddeman, een strenge veldwachter en nog veel meer uit leven van de Kempenaren zo'n 80 jaar terug in de tijd.

Wat gebeurde er die week nog meer

- Met het leggen van de eerste rioolbuis gaf burgemeester van Houdt de officiële start van de werkzaamheden in het bestemmingsplan 'De Beemd' te Knegsel, waardoor en weer gebouwd kon worden in dat kerkdorp.

- Het optreden van het Reuselse Gemengd Koor in de Springplank te Veldhoven was een groot succes. De muzikale beoordeling door Jos Vranken scoorde met name op het muzikale luistergenoot hoog.

- In Steensel was er groot feest vanwege het diamanten huwelijk van het echtpaar Van Berkel-Van de Put. Bij hun prachtig, door de buurt versierde huis, klonken de roffelende trommen van het Lucia-gilde

Meer berichten